הצטרפות למאגר תורמים של תאי מח עצם

מי רשאים להצטרף?

גברים ונשים בגילאי 18-45 במצב בריאותי תקין בלבד

כיצד מצטרפים למאגר התורמים?

  • באמצעות מתן דגימת רוק פשוטה – רירית הפה (ד.נ.א) לשם ביצוע בדיקת סיווג רקמות.
    מעבירים את המטוש (מקל עם צמר גפן בקצה) על הלחי הפנימית למשך 10 שניות מטוש אחד בכל צד על מנת להוריד תאים על צמר הגפן בקצה המטוש.
  • תוצאות בדיקת סיווג הרקמות מועברות למאגר תורמים ממוחשב המשרת את כלל החולים הנזקקים לתרומת תאי מח עצם בארץ ובעולם.

כיצד מאתרים תורם מתוך המאגר?

  • כאשר חולה זקוק לתרומה, נסרק המאגר לאיתור תורם שסיווג הרקמות שלו מתאים לזה של החולה.
  • במידה ונמצא במאגר תורם כזה הוא מתבקש לתרום דגימת דם רגילה נוספת באמצעותה תתבצענה בדיקות התאמה סופיות.
  • במידה ובדיקות אלה תראינה על התאמה לסווג הרקמות של החולה יימשך התהליך לקראת אסוף תאים.

כיצד מתבצע תהליך איסוף תאי מח עצם?

תרומת תאי מח עצם הינה תהליך שגרתי ומקובל בארץ ובעולם הרחב, המתבצע דרך הוריד בדומה לתרומת דם. תאי מח העצם מתחדשים ומשלימים את הכמות שנתרמה תוך זמן קצר והתורם מחזיר לעצמו את כל מה שתרם.

לאחר שנמצא תורם מתאים תבוצענה הפעולות הבאות:

  • במשך חמישה ימים לפני האיסוף יוזרק לתורם חומר מעודד צמיחת תאים.
  • ביום החמישי נעשה איסוף התאים דרך וריד היד – בדומה לתרומת דם רגילה – בתהליך שנמשך מספר שעות.

 

ההצטרפות למאגר התורמים הנה חד פעמית.

אם נבדקת בעבר וחתמת על טופס הצטרפות,  אין צורך להיבדק שנית!

Comments are closed.